farfaraway

There is no Bad weather only bad cloths

دیروز وقتی داشتم از ساختمون بیرون می اومدم به سوزی زد توی صورتم که نگو. شروع کردم به غرغر که عجب هواییه! دوستم گفت: :«There is no bad weather, only bad cloths». امروز که حسابی کت و کلاه کردم و از خونه در اومدم سرد که نبود به نظرم هوا خیلی هم ملس و دلچسب بود. 

چقدر توی زندگی موقعیت هایی پیش اومده که فکر می کنیم بد بودن در حالیکه اینطور نبوده و  فقط این ما بودیم که آماده یا مناسب اون موقعیت نبودیم؟

   + Born in Dec ; ٧:٢٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()