رابين دوست مارکوس

ديشب٬ رابين يه دختر ۴-۵ ساله٬ مهمون ما بود. رابين در واقع دختر استاد راهنمای مارکوس بود. سر شام بچه ها شروع کردند به حرف زدن با رابين و نوبت رسيد به سوال معروف وقتی بزرگ شدی می خوای چی کاره بشی.

از اونجايی که مامان و بابای رابين هر دوتاشون فيزيکدان هستند٬ مارکوس پرسيد: رابين وقتی بزرگ شدی می خوای دانشمند بشی؟ گفت:

I do not know. Actually I am considering it, but I am not pretty sure

ازش پرسيدم چی کاره دوست داری بشی؟ گفت:‌

I like to be a book illustrator. Then I will send out letters to authors and ask them if they have written a book that I can illustrate it for them

من که دهنم تا بناگوش باز مونده بود پرسيدم: حالا برای چه جور کتابايی می خوای نقاشی بکشی؟ گفت:

I like to illustrate children's book. I will illustrate so many different children that any kid find one that is like him. They will say:  look this is me, or this is my baby brother or this is my friend

نمی دونم رابين وقتی بزرگ شد چی کاره می شه٬ ولی می دونم که من از حرف زدن باهاش کلی لذت بردم حتی بيشتر از گپ زدن با خيلی از بزرگترا...

/ 1 نظر / 10 بازدید
افسانه

هر چی که باشه موفق می شه