پنج سال پيش در چنين روزی

پنج سال از سالمرگ مردم بی گناهی که قربانی خشونت شدند می گذره٬ صدها نفری که به اندازه من و تو بی گناه بودن....

پنج سال گذشت و خانه های زیادی ویران شد و مردم زیادی طعم آوارگی و اشغال رو کشیدند و بچه های زیادی یاد گرفتند که دشمنی یعنی چی و دشمن کیه... مادرای زیادی داغدار پسرا و دخترای جونشون شدن تا جوابی در خور به خشونت داده بشه...

و امروز دنیا جای امن تریه!!!!!!!!!!

/ 2 نظر / 10 بازدید
سینا

نبايد تسليم کسانی شد که به جنگ دنيای مدرن آمده اند....بايد جنگ سخت افزاری و نرم افزاری را با شدت هر چه تمام تر ادامه داد ...پيروزی از آن تفکر برتر خواهد بود....جهل و عقب ماندگی محکوم به فناست..

افسانه

ياد ماتريکس افتادم! انديشه برتر!‌ مگه انديشه جنگ هم مي کنه! حتی احمق ها هم به منطق و فکر احترام مي ذارن! حتی اگه هيچی حاليشون نشه! شب خوش انديشه برتر!