زمستون

اولین دونه برف زمستون آروم اومد و پخش شد وسط صورتم و در یه چشم به هم زدنی آب شد و رفت...

/ 1 نظر / 27 بازدید
افسانه

آخی!‌اجيه من! ياد برف بازی تو حياط به خير! ياد اينکه مدرسه ما با اولین برف تعطیل می شد به خیر!‌یاد اینکه زود سرما می خوردی .. هه هه به خیر! ولی خوش باش و خوش به حالت!