دو دلار برای آب!

امروز راديو اعلام کرد که برای جلوگيری از اينکه آب ببردتون٬ تو مصرف آب صرفه جويی کنين يعنی که سعی کنين تا حد ممکن توالت را فلاش نکنين و از شست وشو خودداری کنين.

چند تا کانتی رو هم که آب برده يا داره می بره٬ البته به لطف خدا اينجا بعد از ۵ روز بارندگی حسابی هوا آفتابی شده چه آفتابی.

/ 3 نظر / 11 بازدید
فاطمه

پرهام جان اين روزا اينقد اينجا بارون اومد که ياد قصه کوتاه دو دلار برای آب افتادم... نويسنده اش يادم نيست ولی يه قصه آمريکای جنوبيه که خشکسالي می شه و مردم همه دو دلار برای بارون نذر می کنن!

افسانه

ياد روزهايی که دو دلار برای آب می خونديم به خير! انقدر دو دلاری نذر کرديم که باد هم بوی ما رو بهم نمی رسونه!